Onze sectie heeft een speciaal roepteken OQ800SINT bekomen van BIPT voor 800 jaar Sint-Niklaas.

Gedurende de maand september zal deze intensief gebruikt worden.

Op 23 september zal de call OQ800SINT/p  worden gebruikt gedurende vijf natuurgebieden ONFF activaties van referenties gelegen op het grondgebied van Sint-Niklaas.

Wij starten om 08.00 lokaal en werken in tijdsgroepen van twee uur.

Volgende cyclus wordt doorlopen:

Start om 08.00 tot 10.00: ONFF-0064 De Heirnesse door ON4BB, Luk

Start om 10.00 tot 12.00: ONFF-0073 Moervaartmeersen door ON7JK, Jacky

Start om 12.00 tot 14.00:  ONFF-0072 Fondatie Boudeloo door ON4AUB, Franco

Start om 14.00 tot 16.00:  ONFF-0617 Puytvoet door ON4AOL , Luc

Start om 16.00 tot 18.00: ONFF-0118 Astgemete door ON5JE, Bill

 

Voor en achter de activatie met OQ800SINT kunnen de stations werken met hun eigen call.

Banden voornamelijk  40 en 20 meter.

Alle QSO's met OQ800SINT/p komen in aanmerking voor het nieuwe WLD award dat zal beschikbaar zijn vanuit WWFF website.http://wwff.co/logsearch/

 

Log search Clublog OQ800SINT (alleen te gebruiken indien uw log werd ge-upload naar Clublog)

 

 https://secure.clublog.org/logsearch.php